Nyheter

Rekreation

Under våren 2014 startade Nordisk Hjälp ett tvåårigt projekt i flyktinglägret Ei El Helweh i Libanon. Projektet heter ”Rekreation” och
handlar om att öka kompetensen hos skolpersonal och andra som arbetar med barn, i frågor som rör barnens fritid, med lek, idrott, utflykter, pedagogik m m. Till detta ska man även arbeta för att sprida kunskapen om FNs barnkonvetion, med föredrag och möten.

Projektet är inte minst viktigt för att höja barnens motivation för utbildning och minska avhoppen från skolan.

Projektet finansieras av SIDA och Nordisk Hjälp.

Related Articles

Back to top button
Close