Nyheter

Nordisk Hjälp en lång rad workshop i Libanon

I samarbete med Women Program Association har Nordisk Hjälp startat ett nytt projekt i Albedawi, Libanon. Projektet syftar till att skapa säkrare miljöer för utsatta grupper och i synnerhet minska riskerna för våld mot kvinnor. Man kommer att hålla sessioner för kvinnor och unga flickor för att öka deras medvetenhet om vilka rättigheter de har, och hur man bäst minimerar risker. Man kommer också att bjuda in och genom information påverka politiker och beslutsfattare.

Related Articles

Back to top button
Close