Bli fadder

Välj hur länge du vill sponsra barnet nedan:

Donate Amount

 

Att vara fadder ger ett barn ett säkrare liv, bättre möjligheter och en chans att överleva. Nordisk Hjälp arbetar med både utvecklingsprojekt och nödhjälp arbete runt om i världen för att skapa möjligheter för barn och utsatta grupper i samhällen så att de kan leva ett mer acceptabelt liv. Våra initiativ syftar till att lindra fattigdom och främja demokrati och mänskliga rättigheter. Om du vill hjälpa oss genom att bli sponsor för ett barn i nöd kan du fylla i vår ansökan nedan. Månadsavgiften är 400 kr.

Ansökan följer behandling av dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) och de dataskyddsreglerna GDPR. Det betyder att dina personuppgifter inte används för kommersiella ändamål utanför organisationen och vårt register kan inte säljas till tredje part.

Du blir automatiskt medlem när du fyller i formuläret.

OBS! Om något av nedanstående information som är ifyllda ändras måste detta meddelas till oss.

Medgivande till Betalning via Autogiro Privat

Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller eller meddela mig i förväg om begärda banken eller till konto i annan bank. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar.
  1. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter: om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
  2. Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogirot. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får samarbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register.
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det.

Fadderskapet blir 400 kr/månad, och man får ge valfria summor när man känner för det. Nordisk Hjälp skickar inbetalningskort till dig varje tre månader.

Skattereduktion – Fr.o.m. 1 juli 2019 får man 25% i skattereduktion på gåvor, på sammanlagda årsbelopp mellan 2000 och 6000 kr.

Om man stöder ett fadderbarn med 500 kr/mån så får man tillbaka 1500/år, och den egentliga månadskostnaden blir då 375 kr.

Läs mer om fadderskapsprojektet

Vill du bli fadder? Man kan fylla i, skriva ut och skicka in bli fadder blanketten för att ansöka (om du inte redan har fyllt i och skickat in bli fadder formulären ovan).

Om du undrar mer om fadderskapsprojektet kan du ringa oss på 040-21 29 33 (eller mejla fadderskap@nordiskhjalp.com)

Är du fadder och använder du Swish?

Du kan swisha till numret 9001124
eller använda Swish appen med koden nedan