Fadderskapsprojektet

Vill du bli fadder? Man kan fylla i, skriva ut och skicka in bli fadder blanketten för att ansöka

Om du undrar mer om fadderskapsprojektet kan du ringa oss på 040-21 29 33 (eller mejla niklas@nordiskhjalp.com)

Är du fadder och använder du Swish?

Du kan swisha till numret 9001124
eller använda Swish appen med koden nedan

Mer om fadderskapsprojektet

 

23

Presentation

Nordisk Hjälp kommer att genom detta projekt påminna och uppmana dem som har råd att skänka och ge stöd till behövande, nödställda och arbetslösa som inte har förmåga att arbeta p g a kronisk sjukdom eller handikapp. Med detta vill Nordisk Hjälp ta sitt ansvar gentemot dessa människor och ge alla behövande sitt stöd.

Om projektet 
Många barn i Mellanöstern har i mycket tidig ålder mist sin mamma eller pappa p.g.a. sjukdomar, naturkatastrofer, krig och olyckor. Många av dessa kommer från fattiga familjer som blivit ännu fattigare efter att ha mist sin försörjare. Det är här hjälpen behövs mest för att kunna ge de här barnen ett någorlunda drägligt liv. Projektet syftar till att lokalisera dessa barn och att försöka ge dem den hjälp som behövs för att de ska få chansen till ett bättre liv.

Förmånstagarna

Utsatta och ensamma barn som har mist sin mamma eller pappa i tidig ålder och inte kan klara sin försörjning.

Hjälpens vidd
Dessa barn kommer att få ett månatligt bidrag så att de kan få det mest nödvändiga.
Barnen kommer att ta emot hjälpen så fort de får en fadder som ansvarar för deras behov under en viss period och sätter in pengar på det konto som avser fadderbarnet. Förutom detta kan de även få vinterkläder, skolmaterial, hälsovård och annat som då bekostas av den månatliga summan.

Hur kan du hjälpa?
Det finns i huvudsak två sätt på vilka du kan hjälpa dessa utsatta och nödlidande barn. Du kan hjälpa genom att

  1. Bli fadder åt ett fader- eller föräldralöst barn och förbinda dig i att ansvara för det barnet under minst ett år
  2. Skänka pengar eller gåvor som sätts in på ”De föräldralösas” kassa genom Nordisk Hjälps konto

Var behövs hjälpen?
P.g.a. ökad fattigdom orsakad av olika naturkatastrofer och konflikter har antalet behövande ökat drastiskt i framförallt Mellanöstern. Det har även blivit mycket värre för dem som bor i tätbefolkade palestinska flyktingläger i Gaza och Västbanken och andra närliggande länder. Människorna där är i desperat behov av hälsovård. Nordisk hjälp anser att i dessa områden skall man ta särskild hänsyn till framförallt de gamlas och ungas hälsotillstånd.
Nordisk Hjälp ger den hjälp som behövs genom att samarbeta med olika humanitära organisationer och statliga och officiella inrättningar.

Back to top button
Close