sv
+46 40 21 29 33
sv
+46 40 21 29 33

Nordisk Hjälp bekämpar fattigdom i Mellanöstern

Mål och måluppfyllelse

Nordisk Hjälp har som mål att hjälpa och stödja fattiga, både på kort och lång sikt. Vi vill främja demokratisk utveckling och underlätta för behövande i Mellanöstern, samt verka för integration i Sverige.

För att uppnå detta driver vi en rad projekt som man kan läsa mer om under respektive flik. Bland annat skickar vi matpaket, ambulanser, driver utvecklingsprojekt för att hjälpa barn i skolan eller lära ut mänskliga rättigheter.

Vi arbetar också ständigt för våra 800 fadderbarn som stadigt ökar, för att ge dem ett värdigare liv och en tryggare uppväxt, och ansöker hos en rad finansiärer för att kunna driva våra integrationsprojekt i skolor på hemmaplan.

Nordisk Hjälps arbetskarta:

Nordisk Hjälps olika projekt:

Nordisk Hjälp arbetar både med humanitära / akuta projekt och långsiktiga utvecklingsprojekt. Fadderskapsverksamheten är det största projektet följt av sjukvårds-insatser och olika projekt som syftar till att förbättra situationen för barn i Mellanöstern.

Related Posts