Målet med projektet Nya Vägar i fler kommuner är att fånga upp ungdomar på ett bättre sätt i områden där det finns risk för ungdomarna att hamna utanför samhället. Projektet genomförs i samarbete med organisationer i Malmö, Landskrona och Helsingborg.Målet är att stärka förutsättningarna för att pojkar/unga män och flickor/unga kvinnor kan stärkas i sina demokratiska värderingar och hitta en väg med en meningsfull fritid, utbildning och arbete.

Målet är att fånga upp ungdomar som finns i riskzonen för att radikaliseras och ansluta sig till våldsbejakande extremistgrupper.

För att uppnå dessa mål rekryteras och utbildas ett antal ambassadörer för demokrati. Det är ungdomar från målgruppen som vill engagera sig för att arbeta med demokratifrågor och sprida information bland sina jämnåriga och arbeta med olika aktiviteter.

I utbildningen av ambassadörerna ingår följande: Kunskap om det svenska samhället, Kunskap om islams syn på extremism, Kunskap om utbildningsvägarKunskap om arbetsmarknaden och Kunskap om föreningslivet.

På detta vis blir ambassadörerna stärkta i sin roll både som förebilder i ungdomsgrupperna men också då de tillsammans med projektledaren arbetar med olika aktiviteter och möten med fler ungdomar. 

Utbildningen av ambassadörerna är klar i juni 2019. I juni deltar ambassadörer i EID-festivaler i Helsingborg och Malmö för att informera om möjligheterna med projektet.

Under sensommaren och hösten 2019 genomför sedan ambassadörerna ett antal aktiviteter då fler ungdomar engageras.

I dec 2019 kommner ett slutseminarium att arrangeras där resultatet synliggörs. Till detta seminarium inbjuds våra samarbetsföreningar, andra organisationer och representanter från Malmö kommun, Helsingborgs kommun och Landskrona kommun och andra kommuner i regionen. Här har också ambassadörerna och andra ungdomar nyckelroller.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!


2019 August 30

Nya Vägars aktiviteter är igång! I fredagskväll var det fotboll på Heleneholm Idrottsplats!


2019 July 1

Ungdomarna från vårt projekt Nya Vägar är färdiga med utbildningen och fått sina demokratiambassadör certifikat. Nu ska dom ut och möta andra ungdomar! Lycka till! @ Rosengårds Folkets Hus


2019 June 9

Nya Vägars ungdomar var med på eid festival i Helsingborg!


2019 June 9

Idag är vi på eid festival i Malmö och berättar om vårt projekt Nya Vägar!


2019 March 20

I projektet Nya Vägar “i flera kommuner” som har startat i år är vi klart med utbildningen med ambassadörer i första gruppen, som består av folk från Helsingborg, Landskrona och Klippan.

I förrgår började en ny grupp där ungdomar utbildas till demokrati ambassadörer. Linus Nilsson som driver föreningen f4forening kom och pratade om sina erfarenheter av att jobba med ungdomar och svarade på våra frågor! Tack Linus och tack alla andra som var med! ?


2019 February 11

Nya Vägars demokratiambassadör utbildning är i fullgång och vi har hittills haft två föreläsningar. Den första höll Alaa Alkot. Han föreläste om föreningslivet, om vilken roll den har i samhället, hur man startar en förening, m.m.

Den andra hölls av vår egna ordförande i föreningen Khalil Zeidan som jobbar som arbetsmarknadssekreterare på Malmö stad. Han berättade om jobbsökande och utbildning. Det diskuterades bland annat om utmaningarna för unga på arbetsmarknaden. Denna veckans föreläsningen kommer hållas i Landskrona, och Helsingborg därefter. Ungdomarna i projektet kommer från olika städer och den är en viktig del i utbildningen; att ungdomarna besöker varandras städer, får veta mer om varandras föreningar och sätt att jobba med unga!


2019 January 29

I lördags satte vårt projekt Nya Vägar igång för sin andra omgång. Tretton ungdomar från Malmö, Helsingborg och Landskrona samlades för att dela med sig av sitt engagemang med unga. Projektledarna berättade om vad som ingår i utbildningen till att bli demokratiambassadör som är grunden i projektet.

Vi pratades också om hur viktigt det är att de som deltar tar med sina egna erfarenheter av att jobba med unga tillsammans med vad de har lärt sig i sin utbildningen till demokratiambassadör när de sedan ska ta sig ut i samhället och möta andra unga med Nya Vägar!


Nya Vägar: Målet med projektet

Att utveckla en modell i samverkan så att ungdomar som växer upp i områden där det finns risk att hamna utanför samhället kan fångas upp på ett bättre sätt.

Vi vill stärka förutsättningarna för att pojkar/unga män och flickor/unga kvinnor som kan stärkas i sina demokratiska värderingar och hitta en väg med en meningsfull fritid, utbildning och arbete.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!


Lördagen den 16 juni 2018

Nya Vägars deltagande i Eid-festivalen i Folkets Park, där vi delade ut info till ungdomar som besökte oss.


Söndagen den 13 maj 2018

Seminarium med ungdomar som utbildats till ambassadörer inom projektet Nya Vägar.

Presentation av Nordisk Hjälp och samarbetsorganisationer. Presentation av projektet med bildspel om utbildningen.

Zako uppträdde med sång och musik om att hitta olika vägar.


Lördagen den 10 mars 2018

Idag hade vi en föreläsning med andra gruppen som handlade om islams syn på extremism med föreläsaren Salih Tufekcioglu.

Vi tackar Salih Tufekcioglu för en trevlig och lärorik föreläsning.


Lördagen den 3 mars 2018

Det var en trevlig dag med ambassadörerna.

En mycket lärorik föreläsning med Khalil Zedan som handlade om utbildning och jobb. Vi planerade vidare i projektet.


Lördagen den 3 februari 2018

Andra föreläsningen för den andra gruppen som handlade om föreningsliv med ingenjören Ala Al Qut.

Det var en trevlig dag med ambassadörerna.


Lördagen den 13 januari 2018

Det var en trevlig dag med ambassadörerna. Vi planerade hur vi ska fortsätta med projektet. Vi ser fram emot att lyckas med den här projektet.


Söndagen den 3 december 2017

Idag höll vi i den första föreläsningen med den andra gruppen som handlade om svenska samhället och svenska värderingar med föreläsaren Paul Jackson.

Det var en trevlig dag med ambassadörerna.

Vi tackar så hemskt mycket Paul Jackson för en super dag!


Lördagen den 14 october 2017

Tredje föreläsningen som handlade om föreningsliv med ingenjören Ala Al Qut.Det var en trevlig dag med ambassadörerna


Lördagen den 30 september 2017

Idag hade vi den andra föreläsningen som handlade om islams syn på extremism med föreläsaren Salih Tufekcioglu.

Vi pratade om flera saker, bland annat hur man inte ska gå till det extrema i sin religion.

Vi tackar Salih Tufekcioglu för en trevlig och lärorik föreläsning.


Lördagen den 23 september 2017

Vi tackar alla som deltog ikväll.

Det var trevligt att träffa er och ett stort tack till Dr. Adly Abu Hajar och Dr. Asma Saleh.

Nästa föreläsning kommer att vara lördag den 30/9 kl. 13.00 med föreläsaren Salih Tufekcioglu. Det kommer att handla om islams syn på extremism.
Den som kommer att styra föreläsningen är: Ahmad Elbayrouti.

Vi ses


Lördagen den 9 september 2017

Vi höll i den första föreläsningen som handlade om svenska samhället och svenska värderingar med föreläsaren Paul Jackson.

Det var en trevlig dag med ambassadörerna.

Vi tackar så hemskt mycket Paul Jackson för en super dag!


En trevlig dag med ambassadörerna innan utbildningen börjar nästa vecka. Lycka till


Lördagen den 20 augusti 2017

Vi hade ett möte där ungdomarna fick presentera sig och pratade om ett projekt som de kommer att vara ansvariga för.

Målet med projektet är att ungdomarna ska få utbildning inom olika områden och sedan föra det vidare till andra ungdomar i skolor och föreningar.

Back to top button
Close