Bli volontär

Engagera dig

Låt oss hjälpa tillsammans

Huvudsyftet med vår organisation är att hjälpa människor i nöd i Mellanöstern och resten av världen, både med humanitära projekt och långsiktiga utvecklingsprojekt.
Vi arbetar med utbildning, mänskliga rättigheter, sjukvård & amp; medicinsk hjälp, hållbar utveckling, jämställdhet, demokratiutveckling och akuta insatser för utsatta människor i världen.
Vi behöver volontärer som kan hjälpa till med olika saker inom vår verksamhet!

Vad du får som medlem

Medlemmarnas fördel

  • Som medlem kan du delta i diskussioner och besluta om verksamheten
  • Du har rätt att besluta om ekonomi och välja styrelseledamöter som ser till att föreningen följer stadgarna.
  • Stadgarna, humanitär politik, ekonomisk politik och antikorruptionspolitik kan läsas på webbplatsen, nordiskhjalp.org/om-oss

Du kan fyll i, skriv ut och skicka  medlemsansökan.

Intresse att engagera dig?

Scheelegatan 13,
212 28 Malmö

  • 040 - 21 29 33
  • Mon - Fri : 09.00–17.00
  • info@nordiskhjalp.com