Våra projekt

  Nordisk Hjälp bekämpar fattigdom i Mellanöstern

  Mål och måluppfyllelse Nordisk Hjälp har som mål att hjälpa och stödja fattiga, både på kort och lång sikt. Vi…

  Nolltolerans mot VARDAGSRASISM

  Nordisk Hjälp har startat ett projekt mot vardagsrasism, med stöd av MUCF. Projektet syftar till att öka medvetenheten om den…

  Nya Vägar

  Målet med projektet Nya Vägar i fler kommuner är att fånga upp ungdomar på ett bättre sätt i områden där det…

  Medlemsorganisationer

  Back to top button
  Close