Policy

Läs om hur vi värderar vår arbete och vilken betydelse det har.

Läs om våra principer gällande vår humanitära policy, redovisningsstandarder och insamlingskontroll.

Läs om vår rättighetsbaserade arbetssätt.

Läs om vår finans-och insamlingspolicy.


Dokumentation och övriga rapporter

Läs om våra stadgar.

Läs vår styrelserapporten och styrelsen i detalj.
Hur vi hanterar dina uppgifter (och kakor) och vad det betyder.

Hur vi hanterar (t.ex.) betalningar och vad man kan förvänta sig.