Om oss

Vilka är vi?

 • Nordisk Hjälp är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation
 • Organisationen har ca. 200 medlemmar
 • Organisationens främsta syfte är att hjälpa nödställda människor i (t.ex.) Mellanöstern och resten av världen, både med humanitära projekt och långsiktiga utvecklingsprojekt
 • Vi jobbar för samhällsnytta här i Sverige och hjälper ungdomar och utsatta människor också, mest med olika projekt mot rasism, extremism och segregation
 • Den största verksamheten just nu är faderskapsverksamheten, där vi har mer än 800 faddrar i Sverige till barn runtom i världen
 • Huvudkontor i Malmö
 • 3 heltidsanställda, 1 deltidsanställd och ett 20-tal aktiva volontärer

Nordisk Hjälps arbetsområden:

Vi arbetar med utbildning, mänskliga rättigheter, sjukvård & medicinsk hjälp, hållbar utveckling, jämställdhet, demokratiutveckling och akuta insatser för utsatta människor i världen.


Nordisk Hjälp – samarbeten mellan Norden och resten av världen

Nordisk Hjälp är ett växande samarbete mellan frivilliga krafter i Norden och resten av världen som alla tror på förändring. Vi jobbar tillsammans med flera gemensamma mål. Dels vill vi hjälpa och stödja fattiga, både akut och på lång sikt.

Vi vill också främja den demokratiska utvecklingen i (t.ex.) Mellanöstern, göra livet lite lättare för de som har det allra svårast, och också verka för en ökad integration i Sverige.

Vi är många som arbetar för att det här ska bli verklighet – både på heltid och på vår fritid. Och det går framåt! Vi driver utvecklingsprojekt i krigsdrabbade områden så att barn får gå skolan och får lära sig mänskliga rättigheter. Vi driver också humanitära projekt där matpaket och ambulanser når allvarligt drabbade områden.

Idag har vi även 800 fadderbarn runtom i Mellanöstern, alla med stolta faddrar runtom i Sverige – och vi samarbetar dagligen med en rad både statliga och privata finansiärer. Läs gärna mer om oss, följ våra digitala kanaler och tack för att du också engagerar dig!


Om cookies (kakor)

Vi använder cookies (kakor) för att ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om cookies och hur du kan välja bort dem


Alla barn har samma rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter bygger på principen om icke-diskriminering, d.v.s. att alla barn har samma rättigheter oavsett nationalitet, religion, hudfärg och kön samt oavsett under vilken regim de lever. Därför arbetar Nordisk Hjälp för att hjälpa barn och deras familjer och vi värnar om att de barn som är mest utsatta får hjälp först.

Grundtankar i konventionen:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.
 • Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.
 • Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat.

Finanspolicy och anti-korruptionspolicy

Nordisk Hjälps Finans- och anti-korruptionspolicy syftar till att säkerställa:
att medelsförvaltningen sker på ett tillfredsställande sätt,
att insamlings- och administrationskostnaderna inte är för höga
att medel används i enlighet med av Nordisk Hjälp fastställda ändmål
att utbetalningar till samarbetspartners kan kontrolleras tillförlitligt
Genom att klicka på länken nedan kan du läsa mer:
finanspolicy nh
antikorruptionspolicy


Humanitär policy Nordisk Hjälp

Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall
vara transparent, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för att detta skall
uppfyllas, bl.a. Röda Korsets internationella principer för NGO’s: ’Codes of Conduct’. Vi
arbetar hela tiden med att bli bättre med vår interna kontroll.
Genom att klicka på denna länk kan du läsa hela vår humanitära policy:
Humanitär Policy


Styrelsen, stadgar och årsredovisningar

Vi på Nordisk Hjälp strävar efter transparens, öppenhet och kvalitet inom organisationen och vill skapa och behålla förtroendet gentemot allmänheten och våra medlemmar. Därför kan du läsa om styrelsen, våra stadgar och senaste årsredovisning samt årsmötesprotokollet här på vår hemsida!
Styrelsen består av:
Khalil Zeidan, ordförande – arbetar som arbetsmarknadssekreterare i Malmö kommun
Maher Habta, projektledare – fil mag i företagsekonomi, arbetar i socialtjänsten
Hanan Rifai, fadderbarnsansvarig – tolk
Muhammed Abdelrazik – jobbar med handikappade
Abdullah Alyousef – studerande

Suppleanter:
Ibrahim El Moughrabi – studerande
Valberedning:
Taisir Kadi, Adei el Hajj – kontakt: info@nordiskhjalp.com


Giva Sveriges (f.d. FRIIs) kvalitetskod och kodrapportering

Giva Sveriges kvalitetskod är insamlingsbranchens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd för medlemmars kvalitetssäkring. Insamlingsbranchen är helt och hållet beroende av givares förtroende. För att upprätthålla och stärka detta förtroende utvecklade Giva Sverige denna kvalitetskod som lanserades 2007, och nu har uppdaterats ett antal gånger – senast i maj 2017.
Kvalitetskoden tar ett brett grepp om insamlingsorganisationer och hjälper organisationer att granska sig själva och att bygga upp en hållbar och transparent struktur.
Effektrapport 2018
Läs mer om Giva Sveriges kvalitetskod


 Brand guidelines and assets

Looking for our brand guidelines or resources/assets? Visit
https://nordiskhjalp.org/assets/ for more information.

Back to top button
Close