Ge en gåva

Om du vill stödja våra satsningar för en av våra pågående kampanjer hamnar du på rätt plats. Din generösa gåvor kommer gå till det som är mest brådskande eller till nödhjälp (vid en kris som är aktuell).

Donationen står för de inkluderade kostnaderna för administration, transport och övrig logistik, som normalt inte överstiger 10 % totalt. Detta följer riktlinjer som ges av Svensk Insamlingskontroll (90-konto). För vissa kampanjer tar vi på oss denna kostnad utan problem, och hela gåvan kommer att behandlas då.

Du får välja att ge din gåva regelbundet om du vill. Var uppmärksam på beloppet du trycker in och hur länge det drar om så är fallet! Varje liten summa som ges är mycket uppskattad och kommer att tillägnas med stor omsorg.

Tack för ert stöd. Du gör skillnad!