Projekt

Du får hoppa ner till de andra rubrikerna för att läsa mer om våra olika projekter.


Nya Vägar

Målet med projektet är utveckling av en modell i samverkan med ungdomar, som växer upp i områden där det finns risk att hamna utanför samhället, att kunna förbättra deras möjligheter i livet.

Vi vill stärka förutsättningarna för pojkar/unga män och flickor/unga kvinnor som kan stärkas sina demokratiska värderingar och fånga upp intresse så att de hittar en väg med en meningsfull fritid, utbildning och arbete.

Läs mer om Nya Vägar


Nolltolerans mot VARDAGSRASISM

nolltolerans
Fotot är taget från en workshop i Hällefors

Nordisk Hjälp har startat ett projekt mot vardagsrasism, med stöd av MUCF. Projektet syftar till att öka medvetenheten om den rasism som pågår i vardagen, i småsaker, kommentarer, ”skämt”. Vi håller workshops på skolor och föreningar, där vi utgår från ett slags rollspel där olika former av vardagsrasism exemplifieras, några frivilliga spelar rollspelet och sen följer en diskussion och frågestund med övriga åhörare. Det handlar om hur man bäst bemöter vardagsrasism.

Projeket genomförs för tillfället i mellersta Sverige, men kan komma att utökas längre fram. (Hör gärna av er om ni är intresserade av att genomföra projektet i er skola eller förening).

mucf_logo

Projektet har fått stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).


Nordisk Hjälp bekämpar fattigdom i Mellanöstern

Mål och måluppfyllelse

Nordisk Hjälp har som mål att hjälpa och stödja fattiga, både på kort och lång sikt. Vi vill främja demokratisk utveckling och underlätta för behövande i Mellanöstern, samt verka för integration i Sverige.

För att uppnå detta driver vi en rad projekt som man kan läsa mer om under respektiva flik. Bland annat skickar vi matpaket, ambulanser, driver utvecklingsprojekt för att hjälpa barn i skolor eller lär ut mänskliga rättigheter.

Vi arbetar också ständigt för våra 800 fadderbarn som stadigt ökar, för att ge dem ett värdigare liv och en tryggare uppväxt, och ansöker hos en rad finansiärer för att kunna driva våra integrationsprojekt i skolor på hemmaplan.

Nordisk Hjälps arbetskarta

Lite om Nordisk Hjälps olika projekt

Nordisk Hjälp arbetar både med humanitära / akuta projekt och långsiktiga utvecklingsprojekt.

Fadderskapsverksamheten är det största projektet följt av sjukvårds-insatser och olika projekt som syftar till att förbättra situationen för barn i Mellanöstern.


Andra project

Tillbaka till skolan

För barn som har varit borta från skolan under långa perioder p.g.a. krig eller fattigdom. Alla barn bör ha rätt till utbildning.

Sponsra en student

Vill du hjälpa en ung som har det svårt att få sitt drömyrke? Genom att ge din gåva till detta projekt hjälper du studenter i skolor och universitet som behöver hjälp med resekostnader, uppehälle och olika avgifter.

Skolväskor

En skolväska med material delas ut till alla behövande barn i fattiga områdena. Vi vill att alla skolelever får lika möjligheter med deras utbildning, och skolväskor behövs för att få ut det lilla extra som behövs när man utbildar sig.

Matprojektet

Ett projekt som utförs under ‘pilgrimstid’ (det kallas för Zakat al-Fitr eller Sadaqat al-Fitr), där vi delar mat (vanligtvis kött) till behövande familjer i Gaza, Västbanken, Irak och palestinska områdena i Libanon.

Medicinska projekter

Många hälsovårdsinrättningar i de fattiga områden som drabbats av krig och naturkatastrofer är i stort behov av medicinska utrustning och material som sjukhussängar, röntgenapparater, ambulanser och annan basutrustning som mediciner, kanyler, blod m.m.. För att genomföra projektet kommer Nordisk Hjälp att ta kontakt med olika vårdinrättningar i Sverige och be dessa att överlämna utrustning som de inte har någon nytta av längre. Vi tar hand om utrustningen och skickar den vidare dit där den behövs.

Nordisk Hjälp har genomfört ett antal medicinska projekt genom åren. Bland annat har vi skickat ambulanser med medicinska utrustning till Gaza och palestinska flyktingläger i Libanon. Vi genomför även medicinska projekt regelbundet i Gaza och Västbanken. Tandvårdsprojektet och ögonvårdsprojektet till barn är också något vi har sysslat med. Med såna projekt behöver vi också täcka logistik, transportkostnader, samt ren administrativa kostnader.

Förmånstagarna:
Alla hälsovårdsinrättningar som behöver hjälp och som jobbar med och bedriver välgörenhet.

Hjälpens vidd:
All mediciniska utrustning som Nordisk Hjälp kan få sig tillskänkt och som samtidigt är godkänd enligt europeisk hälsostandard.

Hur kan du bidra?
Det finns i huvudsak tre sätt på vilka du kan hjälpa dessa utsatta och nödlidande människor. Du kan hjälpa genom att:

  1. Som inrättning skänka den väl fungerande medicinska utrustning som inte längre behövs till Nordisk Hjälp.
  2. Ge din gåva för transport och montage av medicinsk utrustning samt för utbildning av lokal vårdpersonal.
  3. Ge din gåva för inköp av mediciner och annan medicinsk utrustning som skickas vidare till vårdinrättningar i behövande områden.

Var behövs hjälpen?
På grund av ökad fattigdom orsakad av olika naturkatastrofer har antalet behövande ökat drastiskt i framförallt Mellanöstern. Det har även blivit mycket värre för dem som bor i tätbefolkade palestinska flyktingläger i Gaza och Västbanken och andra närliggande länder. Människorna där är i desperat behov av hälsovård. Nordisk Hjälp anser att i dessa områden skall man ta särskild hänsyn till framförallt de gamlas och ungas hälsotillstånd. Nordisk Hjälp ger den hjälp som behövs genom att samarbeta med olika humanitära organisationer och statliga och officiella inrättningar.


Nordisk Hjälp i media

– Intervju med ordförande i Sydsvenskan (bild)
– Artikel i Metro (bild)
– Artikel i Expressen (bild)
– Artikel i Svenska Dagbladet (bild)
– Artikel i Göterborgsposten (bild)
– Laji-net.net, Libanon (bild)
– Libanon, Lokala Nyheter 1 (bild)
– Libanon, Lokala Nyheter 2 (bild)


Resultat från tidigare år