Projekt

Om du söker aktuella projekt…

Var vänlig och besöka Stöda Oss sidan för att se alla aktuella projekt som är på gång just nu

Du får hoppa ner till de andra rubrikerna för att läsa mer om våra andra projekt som är pågående


 

Nya Vägar

Målet med projektet är att utveckla en modell i samverkan så att ungdomar som växer upp i områden där det finns risk att hamna utanför samhället kan fångas upp på ett bättre sätt.

Vi vill stärka förutsättningarna för att pojkar/unga män och flickor/unga kvinnor som kan stärkas i sina demokratiska värderingar och hitta en väg med en meningsfull fritid, utbildning och arbete.

Mer om Nya Vägar


 

Nolltolerans mot VARDAGSRASISM

 nolltolerans

Nordisk Hjälp har startat ett projekt mot vardagsrasism, med stöd av MUCF. Projektet syftar till att öka medvetenheten om den rasism som pågår i vardagen, i småsaker, kommentarer, ”skämt”. Vi håller workshops på skolor och föreningar, där vi utgår från ett slags rollspel där olika former av vardagsrasism exemplifieras, några frivilliga spelar rollspelet och sen följer en diskussion och frågestund med övriga åhörare. Det handlar om hur man bäst bemöter vardagsrasism.

Projeket genomförs för tillfället i mellersta Sverige, men kan komma att utökas längre fram. (Hör gärna av er om ni är intresserade av att genomföra projektet i Er skola eller förening).

mucf_logo

”Projektet har fått stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).”

Fotot är taget från en workshop i Hällefors


 

Nordisk Hjälp bekämpar fattigdom i Mellanöstern

Mål och måluppfyllelse

Nordisk Hjälp har som mål att hjälpa och stödja fattiga, både på kort och lång sikt. Vi vill främja demokratisk utveckling och underlätta för behövande i Mellanöstern, samt verka för integration i Sverige.

För att uppnå detta driver vi en rad projekt som man kan läsa mer om under respektive flik. Bland annat skickar vi matpaket, ambulanser, driver utvecklingsprojekt för att hjälpa barn i skolan eller lära ut mänskliga rättigheter.

Vi arbetar också ständigt för våra 600 fadderbarn som stadigt ökar, för att ge dem ett värdigare liv och en tryggare uppväxt, och ansöker hos en rad finansiärer för att kunna driva våra integrationsprojekt i skolor på hemmaplan.

Nordisk Hjälps arbetskarta:

Nordisk Hjälps olika projekt:

Nordisk Hjälp arbetar både med humanitära / akuta projekt och långsiktiga utvecklingsprojekt. Fadderskapsverksamheten är det största projektet följt av sjukvårds-insatser och olika projekt som syftar till att förbättra situationen för barn i Mellanöstern.


 

Andra project

Tillbaka till skolan projekt

För barn som har varit borta från skolan under långa perioder pga krig eller fattigdom.

Sponsra en student projekt

Vill du hjälpa en ung som har det svårt att få sitt drömyrke? Genom att skänka pengar till detta projekt hjälper du studenter i skolor och universitet som behöver hjälp med resekostnader, uppehälle och avgifter.

Skolväska projekt

En skolväska med material delas ut till alla behövande barn i fattiga områden.

Offerprojekt

Ett projekt som utförs under “pilgrimstid”, där delas köttet till behövade familjer i Gaza, Västbanken, Irak och palestinska områden i Libanon.

Medicinska projekt

Många hälsovårdsinrättningar i de fattiga områden som drabbats av krig och naturkatastrofer är i stort behov av medicinsk utrustning och material som sjukhussängar, röntgenapparater, ambulanser och annan basutrustning som mediciner, kanyler, blod mm. För att genomföra detta projekt kommer Nordisk-hjälp att ta kontakt med olika vårdinrättningar i Sverige och be dessa att skänka den utrustning som de inte har någon nytta av längre. Nordisk-hjälp kommer att ta hand om utrustningen och skicka den vidare dit där den behövs. Nordisk Hjälp har genomfört ett antal medicinska projekt genom åren. Bland annat har vi skickat ambulanser med medicinsk utrustning till Gaza och palestinska flyktingläger i Libanon. Vi genomför även medicinska projekt regelbundet i Gaza och Västbanken, bla. så har vi genomfört ögonvårdsprojekt till barn och tandvårdsprojekt där.

Förmånstagarna:
Alla hälsovårdsinrättningar som behöver hjälp och som jobbar med och bedriver välgörenhet.

Hjälpens vidd:
All medicinisk utrustning som Nordisk-hjälp kan få sig tillskänkt och som samtidigt är godkänd enligt europeisk hälsostandard.

Hur kan du hjälpa?
Det finns i huvudsak tre sätt på vilka du kan hjälpa dessa utsatta och nödlidande människor. Du kan hjälpa genom att

  1. Som inrättning skänka den väl fungerande medicinska utrustning som inte längre behövs till Nordisk Hjälp.
  2. Skänka pengar för transport och montage av medicinsk utrustning samt för utbildning av lokal vårdpersonal.
  3. Skänka pengar för inköp av mediciner och annan medicinsk utrustning som skickas vidare till vårdinrättningar i behövande områden.

Var behövs hjälpen?
På grund av ökad fattigdom orsakad av olika naturkatastrofer har antalet behövande ökat drastiskt i framförallt Mellanöstern. Det har även blivit mycket värre för dem som bor i tätbefolkade palestinska flyktingläger i Gaza och Västbanken och andra närliggande länder. Människorna där är i desperat behov av hälsovård. Nordisk Hjälp anser att i dessa områden skall man ta särskild hänsyn till framförallt de gamlas och ungas hälsotillstånd. Nordisk Hjälp ger den hjälp som behövs genom att samarbeta med olika humanitära organisationer och statliga och officiella inrättningar.


 

Nordisk Hjälp i media

– Intervju med ordförande i Sydsvenskan (bild)
– Artikel i Metro (bild)
– Artikel i Expressen (bild)
– Artikel i Svenska Dagbladet (bild)
– Artikel i Göterborgsposten (bild)
– Laji-net.net, Libanon (bild)
– Libanon, Lokala Nyheter 1 (bild)
– Libanon, Lokala Nyheter 2 (bild)


 

Resultat från tidigare år

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010-2009

Back to top button
Close