Nya Vägar

Målet med projektet Nya Vägar i fler kommuner är att fånga upp ungdomar på ett bättre sätt i områden där det finns risk för ungdomarna att hamna utanför samhället. Projektet genomförs i samarbete med organisationer i Malmö, Landskrona och Helsingborg. Målet är att stärka förutsättningarna för att pojkar/unga män och flickor/unga kvinnor kan stärkas i sina demokratiska värderingar och hitta en väg med en meningsfull fritid, utbildning och arbete.

Målet är att fånga upp ungdomar som finns i riskzonen för att radikaliseras och ansluta sig till våldsbejakande extremistgrupper.

För att uppnå dessa mål rekryteras och utbildas ett antal ambassadörer för demokrati. Det är ungdomar från målgruppen som vill engagera sig för att arbeta med demokratifrågor och sprida information bland sina jämnåriga och arbeta med olika aktiviteter.

I utbildningen av ambassadörerna ingår följande: Kunskap om det svenska samhället, Kunskap om islams syn på extremism, Kunskap om utbildningsvägar, Kunskap om arbetsmarknaden och Kunskap om föreningslivet.

På detta vis blir ambassadörerna stärkta i sin roll både som förebilder i ungdomsgrupperna men också då de tillsammans med projektledaren arbetar med olika aktiviteter och möten med fler ungdomar. 

Utbildningen av ambassadörerna är klar i juni 2019. I juni deltar ambassadörer i eid-festivaler i Helsingborg och Malmö för att informera om möjligheterna med projektet.

Under sensommaren och hösten 2019 genomför sedan ambassadörerna ett antal aktiviteter då fler ungdomar engageras.

I dec 2019 kommer ett slutseminarium att arrangeras där resultatet synliggörs. Till detta seminarium inbjuds våra samarbetsföreningar, andra organisationer och representanter från Malmö kommun, Helsingborgs kommun och Landskrona kommun och andra kommuner i regionen. Här har också ambassadörerna och andra ungdomar nyckelroller.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!


Vi hade en festival om projektets slut med samarbetspartner i projektet, Månens Scoutkår. 27 juni 2018

Nya Vägars deltagande i Eid-festivalen i Folkets Park, där vi delade ut info till ungdomar som besökte oss.

Seminarium med ungdomar som utbildats till ambassadörer inom projektet Nya Vägar.

Presentation av Nordisk Hjälp och samarbetsorganisationer. Presentation av projektet med bildspel om utbildningen.

Zako uppträdde med sång och musik om att hitta olika vägar.

Idag hade vi en föreläsning med andra gruppen som handlade om islams syn på extremism med föreläsaren Salih Tufekcioglu.

Vi tackar Salih Tufekcioglu för en trevlig och lärorik föreläsning.

1 2 3 4 5 6