Nyheter

Nya Vägar, sön. den 20:e aug. 2017

En bild på mötet igång. Vi hade ett möte där ungdomarna fick presentera sig och pratade om ett projekt som de kommer att vara ansvariga för. Målet med projektet är att ungdomarna ska få utbildning inom olika områden och sedan...

Årsberättelse 2016

2016 var ett intressant och givande år för Nordisk Hjälp. Omsättningen ökade kraftigt, både vad gäller den allmänna insamlingen och vid kampanjer för särskilda insatser. Insamlingen till Madaya och inför Ramadan var större än någonsin tidigare. Antalet faddrar har också...

Nolltolerans

Nordisk Hjälp har startat ett projekt mot vardagsrasism, med stöd av MUCF. Projektet syftar till att öka medvetenheten om den rasism som pågår i vardagen, i småsaker, kommentarer, ”skämt”. Vi håller workshops på skolor och föreningar, där vi utgår från...
1 28 29 30 31 32 38