Projekt under 2013

Ambulanser till Gaza

Nordisk Hjälp och Emmaus Fredriksdal donerade förra året sju ambulanser och en färdtjänstbil till Gaza. Dessa står nu vid den egyptiska gränsen, men släpps inte in i Gaza, p.g.a. Egyptens nya säkerhetsregler. I Gaza har ett fyrtiotal ambulanser förstörts i attackerna de senaste veckorna, så behovet är enormt. Vi arbetar på alla sätt på att lösa problemet.


Syriska flyktingar i Libanon

Nordisk Hjälp startade under 2013 ett projekt som är fortfarande löpande och samlade medel för att hjälpa syriska flyktingar studenter som befinner sig i Libanon.