Projekt under 2015

Nordisk Hjälp kan se tillbaka på året 2015 med både stolthet och sorg. Glada är vi över de insatser organisationen gjort och våra volontärers uppoffrande arbete, såväl i Libanon och Palestina som i Sverige.  Nordisk Hjälp växer, och har nu egna kontor i Stockholm, Göteborg och i Gaza. Och fadderbarnsverksamheten fortsätter öka i omfattning, under förra året med drygt 15%. Sorg känner vi över det fortsatta och allt värre lidandet i Mellanöstern.

Här följer ett axplock av Nordisk Hjälps aktiviteter under förra året.

I februari skickades den största sortens container fylld med kläder, skor, leksaker och köksgeråd som skänkts av allmänheten, till Libanon. Detta delades sen ut i ett antal flyktingläger i Libanon och Syrien, bl.a. Ein el-Helweh och Yarmouk utanför Damaskus.

Under våren drabbades Gaza av kraftiga översvämningar, vilket ökade misären, i synnerhet för dem som fått sina hem förstörda under kriget 2014. Dricksvatten blev fördärvat och sjukdomar som kolera och tyfus hotade att bryta ut. Nordisk Hjälp köpte in trettio vattenpumpar och lät kontoret i Gaza distribuera dessa där de behövdes mest. Efter att översvämningen upphört används nu pumparna till att förbättra dricksvattentillgången.


Alhaja Soad Salem har Testament

Alhaja Soad Salem har Testamenterat och hjälpt de krigs drabbade, de fattiga och de behövande i Gazaremsan. En rad projekt ska genomföras, en av de är att donera 10 symaskiner till fattiga kvinnor för att sedan kunna lära sig sy för hitta jobb och bli självförsörjande. En annan är att finansiera en vattenkälla till ett sjukhus.
 


Matpaket, Al Marhama


Syriska flyktingar i Libanon

Nordisk Hjälp fortsätter med stödinsatser till syriska flyktingar som befinner sig i flyktinglägren i Libanon och har skickat en container som är full med kläder. Den delades ut i olika områden i landet.


Utbildning


Vattenpumpar efter översvämingar

Nordisk Hjälp skänkte 10 vattenpumpar för att hjälpa Gazaborna efter översvämning som drabbade området. Vattnet har runnit undan på de flesta platser men flera tusentals människor bor fortfarande i tillfälliga läger.