Tag

matpaket
Video som visar utdelning av matpaket i Gaza, Ramadan 2018 Utdelning av matpaket i Gaza, Ramadan 2018
Akut behov av mjöl, mjölk, gas och matpaket i Gaza Vi fortsätter med insamlingarna till Gaza. Denna gång fokuserar vi på mat, nämligen matpaket, mjölpåsar och mjölk. Det finns ett stort behov av gas också. Alla bidrag välkomnas och uppskattas mycket!