Testamentsgåvor

Testamentera en gåva till Nordisk Hjälp!

 
Vill du lämna en minnesgåva som kommer till nytta för framtiden?
Nordisk Hjälp har precis startat en testamentskampanj där vi möjliggör att ta emot testamentsgåvor. Att skänka en testamentsgåva/ minnesgåva till Nordisk Hjälp är ett sätt att låta livet gå vidare eftersom du är med och hjälper fattiga och utsatta i behov, som kanske inte annars hade kunnat få någon hjälp. Efter att man testamenterat de andelar man vill ge till sin behöriga kan man skänka en valfri gåva till en ideell organisation som arbetar med att hjälpa fattiga och utsatta. Vi på Nordisk Hjälp vill förbättra situationen för barn i Mellanöstern genom våra testamentsgåvor, men du kan också öronmärka pengarna till ett specifikt ändamål eller ett specifikt land så ser vi till att pengarna gör största möjliga samhällsnytta.
 
Hur går man tillväga?
Vill du testamentera en gåva till Nordisk Hjälp är det viktigt att du har med vårt organisationsnummer: 802428-7636
 
1. Var noggrann med din vilja: Skriv testamentet klart och tydligt. Ditt testamente måste vara skriftligt, egenhändigt undertecknat, daterat och bevittnat. Var detaljerad så att dina önskemål är lätta att tyda. Om testamentet omfattar flera sidor bör dessa vara numrerade och det totala antalet sidor bör framgå. Vill du testamentera till Nordisk Hjälp, ha med vårt namn & organisationsnummer.
 
2. Testamentet ska bevittnas av två personer vid ett och samma tillfälle. Det de bevittnar är att detta verkligen är din vilja och att du är i stånd att upprätta din vilja. De som bevittnar får inte vara släkt med dig och inte heller ärva något enligt testamentet. De behöver inte veta vad som står i dokumentet, men de måste vara medvetna om att det är ditt testamente de bevittnar.
 
3. Ändringar. Du kan ändra ditt testamente hur många gånger du vill. Skriv då helst ett helt nytt eller upprätta ett tilläggstestamente. (Ändra aldrig för hand i testamentet.) Gör det också tydligt att det nya testamentet ersätter det gamla. Kom ihåg att även det nya testamentet eller tilläggstestamentet måste bevittnas av två personer.
 
4. Rådfråga någon som är sakkunnig! Det är inte svårt att upprätta ett testamente men för att vara säker på att du har gjort rätt är det klokt att låta en sakkunnig person se över det. Du kan få hjälp hos din bank, en advokatbyrå eller hos vissa begravningsbyråer.
 
Vi samarbetar med en advokat som man kan kontakta och rådfråga: (kontaktuppgifter kommer i framtiden!)
5. Förvara ditt testamente på en säker plats som till exempel i ett bankfack. Det kan också vara bra att ha en kopia av testamentet hemma med en anvisning om var originalen finns.
 
Meddela oss gärna om att du valt att testamentera till oss. Det innebär inte något åtagande från din sida, och du har ingen skyldighet att meddela oss om du senare skulle ändra ditt testamente.

Fortfarande osäker på hur man skriver ett testamente? Här finns en artikel från Enkla Avtal som har bra tips om hur man ska gå tillväga.