Projekt under 2012

Under 2012 utförde Nordisk Hjälp tillsammans med våra samarbetsorganisationer en rad med lyckade projekt!
 


Akut hjälp för flyktingar från Syrien

Under 2012 har Nordisk Hjälp samlat in pengar för att hjälpa de som drabbats av konflikten i Syrien. Pengarna har bl.a. gått till matpaket, sjukvårdsundersökningar, filtar & kuddar. I början av 2012 hjälpte Nordisk Hjälp de som flytt till olika områden i Libanon men under hösten har vi även börjat samla in pengar för att hjälpa de som flytt till Turkiet.

Vi har precis skickat ner 15 ambulanser till flyktingförläggningarna i södra Turkiet! De finns nu i beredskap för de flyktingar som strömmar in från Syrien.

Projektet i Media:

Artikel i Skånska dagbladet (bild)

Ett utklipp från Metro (Skåne) den 26/11/2012

Humanitär hjälp i Gaza

Detta projekt är som bäst igång och det gäller akut hjälp för fadderlösa barn i Gaza.

Bidraget för detta projekt är från Radiohjälpen och består av mediciner, mat, kläder m.m. Dessa nödvändigheter kommer finnas tillgängliga hos vår samarbetsförening, dit de identifierade fadderlösa barnen kan komma och hämta ut det som behövs. Samarbetsföreningarna kommer även att teckna avtal med en läkare som barnen kan besöka om de blir sjuka. Stödet kommer alltså att bidra till skolböcker, medicin, sjukvård mat och kläder samt extra hjälp under högtider.
 


Stärkandet av kvinnor i palestinska flyktingläger

Stärkandet av kvinnor i palestinska flyktinglägret Ein el-Helweh

Projektet är ett Forum Syd finansierat projekt och syftar till att stärka vår samarbetsorganisation Awareness genom organisationsutveckling och att stärka kvinnor i palestinska områden i Libanon, däribland Ein el-Helweh, det största palestinska flyktinglägret i Libanon.

Vi på Nordisk Hjälp, tillsammans med vår LEO (Lokal Enskild Organisation) i södra Libanon utför som bäst ett långsiktigt projekt riktat till att stärka kvinnor med målet att förändra attityder inom samhället. I flyktingläger och andra områden med palestinska invånare är de palestinska kvinnorna är en extra utsatt grupp enligt många undersökningar.

De har svårt att få jobb, de är ofta outbildade, de blir diskriminerade och förtryckta i samhället. Därför vill vi börja med ett 1 årigt rättighetsbaserat utvecklingsprojekt för att stärka de palestinska kvinnorna. Efter detta år har vi planer på att fortsätta, utvidga och vidareutveckla projektet.

Projektet är ett rättighetsbaserat utvecklingsprojekt med målet att vara långsiktigt och genomgående. Vårt övergripande mål med projektet är att öka palestinska kvinnors demokratiska inflytande i Libanon. Vi vill att kvinnorna ska få en möjlighet att hävda sina rättigheter, ha grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter, CEDAW konventionen, den demokratiska strukturen. Vi vill även lära dem om mer praktiska saker som kommer vara invävda i utbildningarna gällande områden som hur de ska få ökad självkänsla, hur de kan hitta ett jobb eller utbildning i områdena där de bor och lära dem grundläggande kunskaper om hälsovård av barn samt uppfostran. Vi vill stärka kvinnorna så att de kan sprida kunskap och organisera sig själva.

Vår LEO, Awareness & Consolation Association är en förening med mycket kapacitet och är väletablerad i området och har högt förtroende bland folket. Vi genomför bland annat organisationsutveckling för LEO för att stärka deras interndemokrati samt att de får kunskap om rättighetsbaserat arbete samt kunskaper om hur man arbetar med demokratifrågor, jämställdhetsfrågor och frågor rörande mänskliga rättigheter. Projektet var således att delas in i två faser. Fas I (6 månader) var organisationsutveckling för Awareness & Consolation Association och organisationens arbetare kommer vara målgruppen för fas I i projektet.

Fas II kommer ha olika aktiviteter relaterade till att kvinnor ska få mer kunskap om MR-frågor, jämställdhet och det demokratisk uppbyggda samhället men även praktiska saker som att söka jobb och få ökad självkänsla. Genom att dela upp projektet på detta sätt, och satsa på att utbilda organisationen inom denna typ av arbete, blir projektet starkt rättighetsinriktat. Vi vill att de palestinska kvinnorna ska komma in i samhälletsbefintliga strukturer och på så vis förändra attityder. På detta sätt vill vi stärka samhällets mest utsatta grupp för att de ska organisera sig och få upp intresset för MR-frågor och demokrati. Projektet är planerat till 3 områden. Ein el-Helweh flyktinglägret, Ketermaya och Wadeselein. Det är vår samarbetsorganisation som har identifierat dessa områden i projektet eftersom kvinnornas situation är väldigt utsatt i just dessa 3 områden.