Projekt under 2014

Under 2014 utförde Nordisk Hjälp tillsammans med våra samarbetsorganisationer en rad med lyckade projekt!


European garden

Nordisk Hjälp skickade medel och hjälpte till med byggandet av Den Europeiska Parken på Gazaremsan. Det bor ca. 1 816 379 människor (beräknat 2014) på totala arean av 360 km2 (5 046 personer per km2), trångboddheten är stor och grönytorna få. Denna allmänna park kommer bringa mycket gott till Gazas folk.


Fadderbarn (Gaza)

Under Israels blockad och attack på Gaza i somras var många faddrar oroade och ville ha information om de barn de stödjer. Vid den tidpunkten var det inte helt enkelt att skaffa fram säkra uppgifter. I efterhand kan vi nu meddela att vårt nyöppnade kontor i Gaza kunnat förmedla stödet och de gåvor som skänkts av faddrarna. Vår personal och volontärer på plats gjorde ett mycket gott arbete och vi tackar dem högeligen för deras insats.


Syriska flyktingar med “Miles for smiles”

I mars månad besökte representanter för Nordisk Hjälp fem syriska flyktingförläggningar och delade ut kläder, leksaker, mediciner och matpaket till syriska flyktingar som flydde från deras hem och befann sig under svåra situationer i Libanon. Projektet genomfördes tillsammans med ett antal andra europeiska hjälporganisationer, under namnet “Miles for Smiles”.


Klädinsamling

Klädinsamling och stöd till syriska och palestinska flyktingar. Nordisk Hjälp fortsätter fortlöpande att samla in kläder och husgeråd till syriska och palestinska flyktingar i Libanon och Syrien. I slutet av Maj månad skickade vi ner en container fylld med kläder och mat till Yarmouk-lägret i Syrien. Nästa container planeras att skickas under vintern 2014-15.


Matpaket projektet

Strax efter krigsutbrottet i Gaza skickade Nordisk Hjälp 100 000 insamlade kronor till Nordisk Hjälps kontor i Gaza. Våra medarbetare och volontärer köpte matpaket (mat, hygienartiklar, m.m.) och delade ut de till behövande familjer. Vi har sedan utökat kampanjen tillsammans med Emmaus Fredriksdal och gemensamt skickat 250 000 kronor som beräknas räcka för omkring 700 familjer under två veckor.Ramadan stöd (zakat)

Alla medel som samlades in och som gåvogivarna donerade under Ramadanmånaden för att stödja flyktingar och fattiga människor på Gazaremsan, kunde skickas och nådde de behövande trots det kritiska läget som rådde.


Recreation

Projektet syftar på att främja barns utveckling och rättigheter. Detta bidrar till att minska avhopp genom att tillgängliggöra ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter för skolbarn i Ein el-Helweh lägret.

Barnen får den utbildning som är nyckeln till det mesta: tillväxt, jobb, demokratisk medvetenhet och inflytande, ett hållbart samhälle m.m.

Projektet finansieras av Nordisk Hjälp och Forum Syd (SIDA).


Stöd till syriska flyktingar (elever)

Detta projekt är för att hjälpa syriska flyktingelever i Libanon och är fortfarande i gång.

Stöd och hjälpmedel skickas för att hjälpa eleverna att komma igång med skolan trots flykten!

Kostnader per elev är 500 kronor/månad.


Vattentrummor i Gaza

Bristen på rent dricksvatten är stor just nu i Gaza, då stora delar av vatten- och avloppssystemet slagit ut. Nordisk Hjälp har tillsammans med föreningen Svenska Unga Palestinier i Umeå nu köpt in 20 stycken vattentrummor och placerat ut dem runtom i Gaza. Varje cistern rymmer 2000 l och fylls på kontinuerligt.

Nordisk Hjälp startar nu en kampanj för att skaffa fram fler cisterner. Den som önskar stödja kan skänka pengar till en hel vattentrumma – a 1700 SEK, eller en mindre summa. Alla gåvor välkomnas varmt.

Sätt in gåvan på —. Skriv “Vattentrumma” i meddelandefältet