Ambulanser på väg mot Gaza!

6 ambulanser som Nordisk Hjälp tillsammans med Emmaus Fredriksdahl skall skicka till Gaza är nu på väg med frakt till Alexandria i Egypten! Därifrån ska de köras över gränsen till Gaza och hjälpa många palestinier som har en mycket bristande tillgång till sjukvård.

Related Posts