Nordisk Hjälp: Framgångsrik Leverans av 24 Lastbilar med Hjälpinsatser till Gazaremsan

Malmö, den 29 januari 2024

Nordisk Hjälp har framgångsrikt genomfört en omfattande hjälpinsats i Gazaremsan genom att transportera 24 lastbilar lastade med nödhjälp via Rafah Crossing. Insatsen innefattade nio lastbilar med mjöl, fem lastbilar med livsmedelspaket, tre lastbilar med livsmedelsförsörjning och sju lastbilar med dricksvatten.

Under de senaste månaderna har Nordisk Helps team på plats i Gazaremsan distribuerat mat, hälsohjälp och ekonomiskt stöd, samt tillhandahållit filtar, tält, måltider, köttportioner och barnrelaterade artiklar, vilket baserats på de resurser som finns tillgängliga lokalt.

Ordföranden för organisationen framhäver att Nordisk Help fokuserat sitt arbete på att stödja kvinnor och barn i Gazaremsan. Organisationens kontor i området har dessutom omedelbart tillhandahållit viss medicinsk hjälp till lokala sjukhus och införskaffat katastrofhjälp från lokala marknader i avvaktan på ytterligare hjälptransporter via Rafah Crossing.

Det betonas att familjerna i Gazaremsan står inför ytterst svåra förhållanden, särskilt med tanke på den omfattande förstörelsen av infrastrukturen, framför allt inom hälsovårdssektorn. Behovet av hjälpinsatser är kritiskt för att lindra de katastrofala levnadsvillkoren för regionens invånare.

Hittills har Nordisk Hjälp lyckats transportera 24 lastbilar lastade med hjälp, distribuerat omkring 270 ton mjöl, ungefär 6 000 livsmedelspaket och över 316 000 flaskor dricksvatten genom lastbilar som passerat Rafah Crossing.

Ytterligare lastbilar med hjälpinsatser för närvarande förbereds i Kairo, och flera lastbilar väntar på tillstånd för att passera genom Rafah Crossing. Organisationens team i Kairo har också tillhandahållit omedelbar ekonomisk hjälp till skadade och studenter från Gazaremsan som för närvarande befinner sig i Egypten.

Sammanfattningsvis fortsätter Nordisk Hjälp sin hjälpkampanj i Gazaremsan, som inkluderar omedelbar livsmedels- och medicinsk hjälp till regionens invånare.

Related Posts