Ambulanser till Gaza

Nordisk Hjälp och Emmaus Fredriksdal donerade förra året sju ambulanser och en färdtjänstbil till Gaza. Dessa står nu vid den egyptiska gränsen, men släpps inte in i Gaza, p.g.a. Egyptens nya säkerhetsregler. I Gaza har ett fyrtiotal ambulanser förstörts i attackerna de senaste veckorna, så behovet är enormt.

Vi arbetar på alla sätt på att lösa problemet.

Previous PostNext Post

Related Posts