Generella villkor

Betalningsvillkor

Tillsammans med vår Finans-och insamlingspolicy följer vi Konsumentskyddslagstiftning som skyddar alla som ger sina gåvor till oss med dem konsumenträttigheter som alla får när man gör inbetalningar inom Europeiska unionen (EU). Detta inkluderar följande:

– Rätten att kunna ställa frågor om inbetalningen och ändamålet som givaren stöttar.
– Rätten att vara anonym, som sammanfaller det som beskrivs i Integritetspolicyn.
– Rätten att önska om återbetalning om man ångrar sig, så länge återbetalningen önskas inom rimlig tid (d.v.s. inom 10 arbetsdagar).
– Rätten att avsluta sin medlemskap eller månatlig betalning direkt när man formellt meddelar sin önskan att avsluta prenumerationen via samtal eller e-post.
OBS! Månatlig betalningar (eller AutoGiro) som inte har inga förfallodatum sker på sluten av varje månad.

Mer om månatlig betalningar / Autogiro Privat

Vi använder ordet medlemskap som omfattar en sorts prenumeration som görs via månatlig betalningar.

Om man väljer att göra månatlig betalningar efter man har fyllt i blanketten för att bli fadder, så förstår man att vi kommer påminna dig varje kvartal att göra dina månatlig betalningar i tid med inbetalningskort som vi skickar ut. Det här görs manuellt så länge man har bett om att vi gör så, eller så sker den automatiskt via Autogiro.

Om man gör betalningen via Autogiro Privat so medger man att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro.

Nordisk Hjälp använder PayPal, Swish samt PostGiro/Bankgiro som tillgängliga betalningsmetoder.

Användarvillkor av medlemskap med mera

Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar för att säga till om betalningsdetaljerna eller information som din adress och/eller telefonnummer ändras eller om du vill avsluta ditt medlemskap hos oss. Mejla info@nordiskhjalp.com direkt för att nå vår support.


Om man vill läsa om hur vi hanterar personuppgifter (och kakor) så finns detaljerna man kan läsa på våra Integritetspolicy.

Giva Sveriges kvalitetskod (f.d. FRIIs) och kodrapportering

Giva Sveriges kvalitetskod är insamlingsbranchens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd för medlemmars kvalitetssäkring. Insamlingsbranchen är helt och hållet beroende av givares förtroende. För att upprätthålla och stärka detta förtroende utvecklade Giva Sverige denna kvalitetskod som lanserades 2007, och nu har uppdaterats ett antal gånger – senast i oktober 2022.
Kvalitetskoden tar ett brett grepp om insamlingsorganisationer och hjälper organisationer att granska sig själva och att bygga upp en hållbar och transparent struktur. Kvalitetskoden tar avstamp ur följande områden;

Värdegrund

– Etiska principer och vägledningar
– Ekonomisk redovisning
– Effektmätning och rapportering
– Intern kontroll & styrning

Kodrapportering

Alla Giva Sveriges medlemmar ska vartannat år publicera en rapport om hur deras organisation har tillämpat kvalitetskoden. Rapporten ska ingå i organisationens årsredovisning, alternativt utgöra en separat rapport. Läs mer om koden på https://www.givasverige.se/kvalitet-styrning/

Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll bevakar hjälporganisationer och ser bland annat till att pengar som samlas in genom ett 90-konto går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Endast de ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll och granskas av dem kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot. 90-konton får användas för insamlingar bland allmänheten av de stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som Svensk Insamlingskontroll godkänt.

Svensk Insamlingskontroll har som krav att högst 25 procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration. Nordisk Hjälp använder 90-konto för att få högre kontroll på insamlade medel.