Nordisk Hjälp-teamet börjar distribuera akut stöd till norra Syrien

Nordisk Hjälp-teamet kunde nå de drabbade norr om Syrien i områdena Harem och Salim för att omedelbart börja distribuera akut stödmaterial, som inkluderade filtar, madrasser och värmematerial.

Denna distribution kommer som en del av kampanjen “Sakina” som lanserats av Nordisk Hjälp som en brådskande uppmaning för att hjälpa offren för den förödande jordbävningen i Syrien och Turkiet.

Nordisk Hjälp kommer även fortsättningsvis att finnas i regionen för att slutföra distributionsarbetet till de drabbade.

Tusentals sörjande barn och familjer väntar på stödet som behövs omedelbart för att kunna hjälpa dem och lugna sina rädslor. Hjälp till och ge din gåva till detta arbete genom att besöka donationssidan på:

https://nordiskhjalp.org/ar/donate-now

✅ Swisha till 9003237

Related Posts