Nordisk Hjälp-teamet anländer till Iskenderun i delstaten Hatay och delar ut akut stöd

Nordisk Hjälp-teamet anlände till Iskenderun-distriktet i den södra turkiska delstaten Hatay och började omedelbart distribuera akut stödmaterial till de drabbade familjerna på plats.

Det kommer till dem som en del av den akuta hjälpkampanj som organisationen lanserat sedan de första timmarna av den förödande jordbävningen som drabbade Syrien och Turkiet, där organisationsteamet omedelbart åkte till ett antal drabbade områden i Syrien och Turkiet.

Dessutom fortsätter teamet att vara närvarande i de drabbade områdena för att stödja barn och familjer där. Nordisk Hjälp fortsätter att samla in gåvor till denna brådskande hjälpkampanj under kampanjnamnet “Peace and quiet”.

Tusentals sörjande barn och familjer väntar på stödet som behövs omedelbart för att kunna hjälpa dem och lugna sina rädslor.

https://nordiskhjalp.org/ar/donate-now

✅ Swisha till 9003237

Related Posts