PROAKTIV ANTIRASISM

Nordisk Hjälp startar projektet (PROAKTIV ANTIRASISM) som är MUCF finansierad.

Projektteamet har börjat arbetet med projektet som kommer att genomföras i Stockholm, Malmö och Göteborg i samarbete med ett antal föreningar.

Projektet arbetar med att utbilda ungdomar om rasism, historia och tolerans. Träningen kommer att hjälpa ungdomar att hantera rasistiska situationer genom att fokusera på dialog och fredliga lösningar.

Aktiviteter, evenemangen och till slut resultat kommer spelas in och visas på olika sociala media plattformar så att alla får nytta av dem.

Related Posts