Proaktiv Antirasism Workshop

*Med deltagande av tonåringar håller Nordisk Hjälp den första workshoppen i antirasismprojektet.*

Den 12 november (en lördag) bevittnade Göteborgs stad, från ett initiativ startat av Nordisk Hjälp, den första workshoppen som är en del av projektet Proaktiv Antirasism. Projektet arrangeras av Nordisk Hjälp i samarbete med Myndigheten för ungdom och civilsamhället MUCF.

Denna workshop med titeln Racism and Combating Racism presenterades av forskaren Tobias Hubinette, där han diskuterade frågan om rasism och vilka rasistiska attityder man kan stöta på med tonåringar som deltog.

Det är också märkningsvärt att denna workshop hölls i Göteborg i samarbete med Mosaic Göteborg Association.

Workshoppen är en del av ett projekt som genomförts av organisationen Nordisk Hjälp under åren 2022 och 2023 i ett antal svenska städer.

Related Posts