Tag

ungdomar
Med deltagande av tonåringar håller Nordisk Hjälp den första workshoppen i antirasismprojektet.
Nordisk hjälp startar projektet (PROAKTIV ANTIRASISM) som är MUCF finansierad.