sv
+46 40 21 29 33
sv
+46 40 21 29 33

Tack vare dina donationer kunde vi hjälpa 53733 människor under den heliga månaden Ramadan

Nordisk Hjälp uttrycker sitt djupa tack till alla som bidragit ​​till Yalla bidra-kampanjen som de lanserat under den heliga månaden Ramadan. Tack vare er hjälp har vi kunnat hjälpa 53 733 människor i Libanon, Syrien, Gaza, Jerusalem, Turkiet och Burma.

Den totala summan av donationer under månaden Ramadan uppgick till 1 936 762 kr, fördelat enligt följande: 1 285 287 kr till mat paket, 321 475 kr till Zakat Al-Fitr, 208 000 kr till Zakat al-mal och 72 000 kr till kirurgiska operationer samt 50 000 kr.

Nordisk Hjälp fortsätter sina hjälp- och utvecklingsprojekt från Sverige för att ge bistånd i olika länder runt om i världen. Detta är endast möjligt genom ditt stöd och bidrag till våra hjälpkampanjer.

Related Posts