Tack vare dina donationer kunde vi hjälpa 53733 människor under Ramadan månaden

Nordisk Hjälp uttrycker sitt djupa tack till alla som bidragit ​​till Yalla Bidra-kampanjen som de lanserat under Ramadan månaden. Tack vare er hjälp har vi kunnat hjälpa 53 733 människor i Libanon, Syrien, Gaza, Jerusalem, Turkiet och Burma.

Den totala summan av donationer under Ramadan månaden gick upp till 1 936 762 kr, fördelat enligt följande: 1 285 287 kr till matpaket, 321 475 kr till Zakat al-Fitr, 208 000 kr till Zakat al-mal och 72 000 kr till kirurgiska operationer samt 50 000 kr.

Nordisk Hjälp fortsätter sina hjälp- och utvecklingsprojekt från Sverige för att ge stöd till olika länder runt om i världen. Detta är endast möjligt genom ditt stöd och gåvor till våra hjälpkampanjer.

Related Posts