Tidigare idag har Nordisk Hjälp kunnat dela ut stöd