“Peace and quiet” är en akut Nordisk Hjälp insatskampanj

“Peace and quiet” är en akut Nordisk Hjälp insatskampanj till de som är drabbade av jordbävningen i Syrien och Turkiet

Den förödande jordbävningen har lett till hundratals offer, med tusentals saknade och instängda under förstörelse

Tusentals sörjande barn och familjer väntar på stödet som behövs omedelbart för att kunna hjälpa dem och lugna sina rädslor.

https://nordiskhjalp.org/ar/donate-now

✅ Swisha till 9003237

Related Posts