Nordisk Hjälp avslutar framgångsrikt sina utvecklingsprojekt för kvinnor som påverkats av jordbävningen i Marocko

Hjälpkampanjen för offren för jordbävningen som drabbade Hoz-regionen i kungariket Marocko den 8 september 2023 har slutförts. Stiftelsen stödde genomförandet av 79 små projekt för kvinnor som påverkats av jordbävningen, i samarbete med Marockos nationella människorättsråd, som spelade en avgörande roll i projektets förberedelse och övervakning. Projektet, med namnet ‘Solidaritet,’ syftade till att stödja änkor eller ekonomiskt utmanade kvinnor i jordbävningsdrabbade områden och genomfördes i fem faser:

  1. Första steget: Den 25 november 2023 hölls ett möte med de familjer som påverkats av jordbävningen i Asni-regionen i Hoz-området, det område som mest påverkades av jordbävningen. Mötet inkluderade 103 kvinnor, inklusive VD för den nationella människorättsrådet och chefen för den lantliga kommunen Asni, herr Jamal Amrhan.
  2. Andra steget: En särskild kommitté bildades för att välja ut 79 kvinnor som står inför svåra omständigheter för att genomföra små, genomförbara projekt som skulle möjliggöra för dem att stödja sina familjer. Huvudkriterierna för urvalet inkluderade fattigdomsnivå, änkeskap, skilsmässa eller ekonomisk föräldralöshet, samt sannolikheten för framgång för det föreslagna projektet.
  3. Tredje steget: En dedikerad träningsession organiserades för de utvalda kvinnorna för att förbättra deras färdigheter inom planering, ekonomisk förvaltning, marknadsföring, redovisning och kommunikation. Träningen hölls från den 26 till 28 november 2023 under tre dagar.
  4. Fjärde steget: Flera möten hölls med herr Jamal Amrhan, chefen för Asni-kommunen, herr Nabil Ghaza, VD för den nationella människorättsrådet, herr Abdelmajid Ajyar, ordföranden för Tifawin Association for Social Development i Asni Al-Qadim, och fru Naaima El-Marhouli, kvinnokoordinator. Den 30 november 2023 godkände mötet listan över namnen på de 79 kvinnorna som gynnats av utbildningssessionen. Fördelningsmekanismen för stöd och bidrag till projekten godkändes också.
  5. Femte steget: Från den 6 till 9 december 2023 ägde fördelningen av bidrag rum, inklusive symaskiner och stickmaskiner, ugnar och mixers, vagnar för snabbmat, utrustning för barberarsalonger, boskap, fjäderfä och ekonomiska belopp för att tillhandahålla initiala material för projekten. Målet var att förbättra de ekonomiska och sociala förhållandena för familjer som påverkats av jordbävningen.

Det är värt att nämna att många akuta hjälpprojekt föreslogs för genomförande under de första dagarna av jordbävningen. Men på grund av det snabba svaret från Marockos kungarike för att bistå de drabbade individerna och tillhandahålla all nödvändig hjälp, föreslogs det att bygga temporära hus för de drabbade familjerna. Till slut ersattes projektet baserat på partners förslag i Marocko, vilket ledde till antagandet av ‘Solidaritets’ projektet för att stödja änkor eller de som befinner sig i svåra situationer i jordbävningsdrabbade områden.

Related Posts