Mer än två miljoner och sexhundratusen kronor har det svenska folket donerat till jordbävningsoffren i Turkiet och Syrien genom Nordisk Hjälp

Organisationen Nordisk Hjälp vill gladeligen informera er om att donationerna som samlats in inom kampanjen “Sakina” har överstigit beloppet två miljoner och sexhundratusen kronor. Pengarna som kommit in har fördelats till ett antal akuta hjälpprojekt i norra Syrien och södra Turkiet för att hjälpa dem som drabbats av den förödande jordbävningen som drabbade de två länderna.

Enligt Nordisk Hjälp kom donationerna med deltagande från civilsamhället från olika delar av Sverige med olika bakgrund och ursprung. Många aktivister och volontärer deltog också i kampanjen, som arbetade dag och natt för att kampanjen skulle bli en framgång. 

Kampanjen “Sakina”, som lanserats av välgörenhetsorganisationen sedan början av den katastrofala jordbävningen innefattade ett antal initiativ, bland annat initiativet “Sverigefolket” som samlade in nästan en miljon svenska kronor för att säkra tält för jordbävningsoffren i norra Syrien. Svenskar med olika bakgrunder och ursprung samlades för att hjälpa till.

Det är även uppseendeväckande hur en del av organisationens arbetsgrupp befinner sig på plats i området där tälten byggs i Jenderes-området i norra Syrien. 

Kampanjen inkluderade också utdelning av akut hjälpmedel, som delades ut av arbetsgruppen som i nuläget är närvarande i Turkiet sedan jordbävningens första dag. Nordisk Hjälps ordförande och ett team av frivilliga har kunnat distribuera akut hjälp till folket i Harem, Salim och Suran i norra Syrien och Hatay och Osmaniye i södra Turkiet. Hjälpen inkluderade måltider, filtar, babymjölk och hälsoartiklar som delades ut till familjerna.

Dessutom innefattade kampanjen ett initiativ för att samla in kläder vid Nordisk Hjälps huvudkontor i Malmö. Donationer i form av kläder togs emot som skulle sorteras för att i sin tur fraktas till de drabbade områden. Begagnade kläder såldes och skänktes till förmån för kampanjen, p.g.a. faktum att begagnade kläder inte fick komma in på turkiskt territorium. Detta baserat på instruktioner från myndigheterna. 

Nordisk Hjälp bekräftade att dess hjälpkampanj fortsätter permanent för att säkerställa största möjliga hjälp till de drabbade familjerna i Syrien och Turkiet.

Tusentals sörjande barn och familjer väntar på stödet som behövs omedelbart för att kunna hjälpa dem och lugna sina rädslor.

https://nordiskhjalp.org/ar/donate-now

✅ Swisha till 9003237

Related Posts