Ordförande för Nordisk Hjälp, Taim Al Yousef, besökte nyligen det nationella människorättsrådets verkställande kontor i Marocko

som en del av vår humanitära kampanj. Mötet betonade vårt engagemang för att stödja Marocko efter jordbävningen.

Al Yousef presenterade våra projekt och tackade Marocko och människorättsrådet för deras insatser för att lindra lidandet efter katastrofen. Nabil Ghaza, Ordförande för människorättsrådet, uttryckte sin tacksamhet och ser fram emot ökat samarbete.

Detta är ett exempel på internationellt samarbete och solidaritet vid katastrofer. Vårt arbete tillsammans kommer att stärka relationerna mellan länderna och öppna dörren för fler gemensamma projekt. Nordisk Hjälp fortsätter att stödja Marocko i deras återhämtningsarbete.

Related Posts