Blog

Tidigare idag har Nordisk Hjälp kunnat dela ut stöd

Tidigare idag har Nordisk Hjälp kunnat dela ut färdiga maträtter، madrasser, filtar i Soran, Aleppo i Norra Syrien. Tusentals sörjande barn och familjer väntar på stödet som behövs omedelbart för […]

Proaktiv Antirasism Workshop i Stockholm

Den 16 December bevittnade Stockholm stad, från ett initiativ startat av Nordisk Hjälp, den tredje workshoppen som är en del av projektet Proaktiv Antirasism. Projektet arrangeras av Nordisk Hjälp i […]

Proaktiv Antirasism Workshop i Malmö

Den 27 november bevittnade Malmö stad, från ett initiativ startat av Nordisk Hjälp, den första workshoppen som är en del av projektet PROAKTIV ANTIRASISM. Projektet arrangeras av Nordisk Hjälp i […]